Achtergrond informatie privaat elektriciteitsnetwerk (GDS)

Bedrijven, ontwikkelaars en industrie zoeken een oplossing voor congestie. Niet alleen stroom invoeden is lastig, ook stroom afnemen is inmiddels niet meer vanzelfsprekend. Netbeheerders worstelen met het snel uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk en kunnen veelal geen duidelijkheid verschaffen wanneer de benodigde capaciteit wel beschikbaar komt. Dit resulteert in veel onzekerheid rondom de investeringen. Dit is een rem op verduurzaming van industrie, ontwikkeling van zonneparken en windturbines en zelfs de ontwikkeling van batterijen en waterstof.

Samen met een aantal ontwikkelaars realiseert Emmett Green een aantal private elektriciteitsnetten. Dit betreft tot meer dan 1 GW aan vermogen. Een privaat netwerk wordt ook wel gesloten distributie systeem (GDS) genoemd. In tegenstelling tot een publiek elektriciteitsnet wordt zo’n net niet aangelegd of beheerd door de gebruikelijke netbeheerders zoals Stedin, Enexis, Alliander of TenneT. Ondernemers zoals Emmett Green doen dit zelf!

Een privaat elektriciteitsnet is alleen rendabel bij grotere vermogens omdat de aanloopkosten hoog zijn. De initiatiefnemers investeren zelf in transformatoren, schakelaars, hoogspanningskabels, stationsgebouwen, vergunningen en afspraken met grondeigenaren. Vergunningen en bestemmingsplannen van schakelstation en kabel dienen aangepast te worden voor een periode van minimaal 30 tot 60 jaar. Een ontheffing van netbeheerder dient bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangevraagd te worden. De organisaties van financiën, business cases, en ook juridische structuur zijn van belang om een privaat elektriciteitsnet te realiseren. Er zijn een aantal banken en financiële instituties die hierin geïnteresseerd zijn.

Een privaat elektriciteitsnet realiseren is niet eenvoudig. Maar als de belangen groot genoeg zijn, kan het een methode zijn om hinder van congestie te omzeilen. Emmett Green realiseert momenteel een aantal private netwerken. Daarin organiseren we de (brug)financiering, technisch ontwerp, vergunningen & ontheffingen en coördineren we de inkoop van assets. Ons bekendste project is Avermieden, een 650 MVA netwerk dat aansluit bij 220 kV TenneT. We doen dit project samen met zonneparkontwikkelaars Novar en SolarProactive. Neem voor meer informatie contact met ons op.

nl_NLNL
Scroll naar boven