Onze diensten

Emmett Green verduurzaamt door de energietransitie te versnellen met concrete diensten en producten. Techniek, financiën, data, project executie en ondernemerschap hangen zijn voor ons samenhangend. Onderstaand is een greep uit onze diensten en producten. Ben je benieuwd wat Emmett Green voor jouw casus kan betekenen?

Wat wij doen

Ontwerp van midden- en hoogspanningsinstalla ties zoals schakelstations, netaansluitingen, en verbindingen

Financiering organiseren van batterijen, GDS, zon, wind en elektrolysers

Batterij simulatie, waaronder analyse van opbrengsten met reële marktdata, benchmarking, marktalgoritme en business case

Ontwerp, financiering, realisatie en exploitatie van waterstof elektrolyser voor verduurzaming bedrijfsvoering of transport

Ontwikkeling privaat elektriciteitsnet (gesloten distributiesysteem – GDS)

Omzeilen congestie met complexe netaansluitingen MLOEA, Non-firm ATO, Capaciteits Beperking Contract

Energie management software (EMS) – smart grid

Realisatie van warmtenetten, met industriële restwarmte, conversie en thermal battery

Realisatie van e- boilers, waaronder netontwerp, besluitvorming, vergunningen, aansturing en business case

Realisatie van buurt- en megabatterijen, waaronder vergunning, PGS-37, onderhandelingen met batterij leverancier

Commissioning en technische due diligence van batterijen, netaansluitingen en schakelstations

Juridisch, technisch, organisatorische ondersteuning omzeilen congestie zoals MLOEA, cable pooling, balanceringsovereenkomst

Advies, simulatie en onderhandeling over stroomcontract voor e-boiler, zonnedak, batterij. Corporate / virtual Power Purchase Agreement (PPA)

Verduurzaming industrie door vraag- aanbod sturing, slim inbieden assets en realisatie e-boiler en warmtepompen

Omzetten bedrijventerrein en gemeenschappelijke regeling naar energy hub

Verhuur dak of locatie voor realisatie van een zonnestroom installatie, batterij of windturbine

Projectmanagement van batterijen, GDS, waterstof, zonnedaken, en complexe aansluitingen op het elektriciteitsnet

Elektrotechnische lead engineering, installatie verantwoordelijkheid, detailengineering en as-build registratie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

nl_NLNL
Scroll naar boven