PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die onder ander de privacy van gebruikers van websites waarborgt, informeren wij je in deze verklaring over hoe wij met jouw privacy omgaan. De kern is dat wij minimale persoonsgegevens zelf gebruiken om met jou via email te communiceren en dat wij op geen enkele manier jouw gegevens beschikbaar stellen aan derde partijen voor marketing- of andere doeleinden.

Onze gegevens
Contactgegevens: Emmett Green
Adres: Weidevogellaan 265, 2496 MV Den Haag
Website: www.emmettgreen.nl
Contactpersoon is te bereiken via michiel.roelofs@emmettgreen.nl

Welke persoonsgegevens we verwerken

Voor de nieuwsbrief en direct mails:
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Emailadres
Je functie

Op de website:
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Cookies

Wat we met uw gegevens doen
In onze database bewaren we uitsluitend de bedrijfsnaam, voor- en achternaam, de functie en het emailadres van betrokkenen. Deze gegevens gebruiken we voor het toezenden van onze nieuwsbrief en direct mails. In de nieuwsbrief informeren we je over actualiteiten en wetenswaardigheden in de markt voor energietransitie. De direct mails zijn een vorm van online advertenties voor onze eigen diensten. Ook hierin proberen wij in te haken op actualiteiten waarvoor wij onze diensten nog eens nadrukkelijk onder de aandacht willen brengen. Wij zullen deze gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden. Ons enige belang is dat wij onze nieuwsbrieven en direct mails met je kunnen delen.

Van bezoekers aan onze website registeren wij in het aan de website gekoppelde statistiekprogramma (MonsterInsights) het IP-adres en kunnen wij zien hoe vaak welke pagina’s binnen onze website bezocht worden en de duur daarvan. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de kwaliteit van onze website te verbeteren.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren
We bewaren je gegevens zo lang als nodig is voor de duur van de dienst of service die wij in dit verband leveren of, zoals voor de nieuwsbrief en direct mail geldt, het moment waarop je zelf de registratie beëindigt. Lees verderop hoe je dat doet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Op geen enkele manier delen wij jouw gegevens met andere partijen, anders dan dat wij voor emailverwerking en website-analyses gebruik maken van externe partijen, MailChimp https://mailchimp.com/legal/privacy en MonsterInsights https://www.monsterinsights.com/privacy-policy, die hiervoor hun eigen privacybeleid hanteren.

Cookies
Bij je eerste bezoek aan deze website wordt een cookie opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Emmett Green gebruikt alleen een functionele cookie die ervoor zorgt dat de website naar behoren werkt. Aan de hand van je instellingen in de browser die je gebruikt, bepaal je zelf hoe lang de cookie actief blijft. Emmett Green gebruikt geen cookies voor adverteerdersdoeleinden.

Uw gegevens aanpassen
Voor de nieuwsbrief en direct mail geldt dat je deze registratie kunt beëindigen door jouw gegevens zelf direct in de database van het emailplatform dat we hiervoor gebruiken (MailChimp) aan te passen of verwijderen. Je vindt de link hiervoor in de footer van de alle mailings die we per email sturen. Je kunt ook contact met ons opnemen via rolf@emmettgreen.nl. Dan doen wij dit voor jou.

Websites van andere partijen
Op de website van Emmett Green staan links naar andere websites. Emmett Green kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de manier waarop deze websites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy-verklaringen van de websites die je bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
De website van Emmett Green is via geëigende programma’s beveiligd tegen misbruik. Voor de gegevensbescherming van onze partners MailChimp en MonsterInsight verwijzen wij je graag naar hun privacy-pagina’s die genoemd worden onder het kopje Delen van persoonsgegevens met derden. Als je het vermoeden heeft dat jouw gegevens niet voldoende veilig zijn, neem dan contact met ons op via rolf@emmettgreen.nl

Wijzigingen
Onze privacyverklaring kan wijzigen. Als zich wijzigingen voordoen, zullen wij je hierover informeren via onze nieuwsbrief of een direct mail.