Engineering

Engineering is essentieel voor het versnellen van de energietransitie en het verduurzamen van Nederland. Om die reden is Emmett Green Engineering een belangrijk onderdeel van het geïntegreerde bedrijf Emmett Green. Het ontwerp is niet het doel maar een noodzakelijk middel tot succesvolle projectrealisatie.

Specialist in hoogwaardige elektrotechnische ontwerpen

Emmett Green Engineering maakt hoogwaardige elektrotechnische ontwerpen voor energieopwekking, -transport, -distributie en -opslag. Veel netbeheerders, ontwikkelaars van duurzame energie en de industrie weten Emmett Green Engineering te vinden als specialist in het ontwerpen van hoog-, midden- en laagspanning voor primaire, secundaire en/of tertiaire installaties. Emmett Green Engineering werkt zowel nationaal als internationaal en maakt elektrische ontwerpen voor de industrie, netwerkbedrijven, tractiebedrijven en particuliere initiatieven. Ook bieden wij onze diensten aan ingenieursbureaus of aannemers die actief zijn in de elektrotechnische industrie.

Geldende industrienormen met inzicht toegepast

Alle ontwerpen van Emmett Green Engineering worden gerealiseerd volgens de geldende industrienormen, bedrijfsnormen, richtlijnen en (inter)nationale normen (IEC/NEN).
Onze vakmensen zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn volledig VCA gecertificeerd. Emmett Green Engineering is tevens NEN 3140 en NEN 3840 gecertificeerd, wat betekent dat zij kunnen optreden als installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke (IV/WV) voor uw installaties in ontwikkeling of in bedrijf.

Systeem engineering

Emmett Green Engineering ontwerpt volgens de principes van systems engineering met als doel ontwerpen te maken die aansluiten bij de wensen van de klant. Een dergelijk ontwerp is efficiënt te realiseren en eenvoudig en veilig te onderhouden. Onze werkwijze begint met het vaststellen van de eisen waaraan de installatie gedurende de gehele levenscyclus moet voldoen. Dit gebeurt samen met de eindklant waarna wij een passende en haalbare oplossing ontwerpen. De integrale werking en interfaces met andere installaties worden altijd in ogenschouw genomen. Wij onderbouwen en documenteren alle ontwerpkeuzes zodat het resultaat aantoonbaar voldoet.

Verantwoordelijkheid bij realisatie

Emmett Green Engineering kan een stap verder gaan door verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van een elektrische installatie. Onze professionals zijn betrokken bij de realisatie van de oplossing in de rol van technisch manager of bij het instellen van parameters of het testen van beveiligingsrelais. Door ons grote netwerk in de branche kunnen wij u ook adviseren welke aannemers of deskundigen in te zetten voor de realisatie.

Een greep uit de werkzaamheden:

AIS Veld vervanging

Partners: CroonWolter&Dros
Eindklant: TenneT

Ontwerp van een nieuw type standaard 110/150kV hoogspanningsstation voor TenneT, met het verlagen van de gebruiks- en beheerskosten als projectdoel. Binnen dit project worden 2 stations gerealiseerd volgens dit nieuwe principe en de typicals vastgelegd voor verdere uitrol. Het ontwerp is universeel. Hierdoor kan het makkelijk toegepast worden op andere stations die vervangen moeten worden of nieuwe stations die voor de energietransitie aan het transportnet moeten worden toegevoegd.

Emmett Green doet het technisch management voor het ontwerp. Hierbij ligt de focus op het ontwerpen en verbeteren van de standaard bouwstenen zoals de skids en het geïntegreerde ontwerp hiermee van de stations.
Dit nieuwe ontwerp moet ertoe leiden dat de vervangingssnelheid verbetert, de life cycle kosten worden gereduceerd, de uitbedrijfname tijdens vervanging (VNB) wordt verkort en de onderhoudbaarheid en leveringszekerheid worden vergroot. De werkzaamheden dragen bij aan het technisch mogelijk maken van de energietransitie.

E-boiler Diemen

Partners: Omexom
Eindklant: Vattenfall

Emmett Green Engineering ontwerpt en assisteert in de realisatie van de netaansluiting van de grootste E-boiler van Europa (150MVA). Deze E-boiler gebruikt duurzaam opgewekte energie om het stadsverwarmingssysteem van Amsterdam te verwarmen waardoor minder aardgas nodig is. https://www.vattenfall.nl/stadsverwarming/e-boiler/ https://www.omexom.nl/nieuws/omexom-bouwt-mee-aan-grootste-e-boiler- van-europa/

Emmett Green Engineering maakt het gehele ontwerp van deze netaansluiting waaronder de busduct systemen, transformator, staalconstructies en secundaire installaties. We werken hij nauw samen met onze opdrachtgever Omexom waarbij we ook de realisatie technisch ondersteunen.

Basisontwerp station 220/33kV

Eindklant: Emmett Green, Solarfields en Solar Proactive

Door de netcongestie in de regio kunnen duurzame projecten de komende 5 tot 10 jaar niet gerealiseerd worden, omdat de stroom niet terug geleverd kan worden. Door de realisatie van een eigen privaat elektriciteitsnetwerk (DGS) kan deze stroom wel worden terug geleverd en kunnen de zonneparken gerealiseerd worden.

Emmett Green Engineering stelt basisontwerp en detail ontwerp op, bestaand uit netstudies, primair, secundair en tertiair ontwerp, ontwerp en berekeningen staalconstructies, opstellen bestelspecificaties hoofdcomponenten.

Samenwerken?

Geïnteresseerd over wat Emmett Green Engineering voor jou kan betekenen? Vraag het overzicht van diensten en projecten aan via

Ontwerp van midden- en hoogspanningsinstalla ties zoals schakelstations, netaansluitingen, en verbindingen

Ontwikkeling privaat elektriciteitsnet (gesloten distributiesysteem – GDS)

Elektrotechnische lead engineering, installatie verantwoordelijkheid, detailengineering en as-build registratie.

Omzeilen congestie met complexe netaansluitingen MLOEA, Non-firm ATO, Capaciteits Beperking Contract

Omzetten bedrijventerrein en gemeenschappelijke regeling naar energy hub

nl_NLNL
Scroll naar boven