Zonnepark A27

Overzicht

Naam: Zonnepark A27

Partners: Solar Proactive

Klant: Solar Proactive

Overkoepelend thema: Zonnepark

Wat houdt het project in?

Op de vervallen netaansluiting van een ontmanteld windpark wordt een 20MVA zonnepark aangesloten. Langs de A27 worden een aantal windturbines verwijderd en vervangen door een aantal kleinere windturbines. De kabel die is aangelegd voor de originele turbines kan worden hergebruikt door het zonnepark aan te sluiten op een van deze oude aansluitingen. Dit zonnepark is in samenwerking met Solar Proactive tot stand gekomen. Er is speciale aandacht geweest voor de burgerparticipatie zodat het project voor iedereen werkt.

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Hiervoor is een netstudie met een basisontwerp gemaakt voor de aansluiting van dit zonnepark op het net van Enexis.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

De aansluiting van een oud windpark nieuw leven inblazen door er een zonnepark op aan te sluiten: dit project draagt positief bij aan de energietransitie als aan de transitie naar een meer circulaire economie. Een zonnepark van 20 MVA levert genoeg elektriciteit op voor ongeveer 7,000 huishoudens. De gemeente Almere heeft als doel om in 2022 energieneutraal te zijn en dit project draagt bij aan dit doel.

Vergelijkbare projecten