Ontwikkelaar van groene waterstofinstallaties

Overzicht

Naam: Ontwikkelaar van groene waterstofinstallaties

Tijdsbestek: 2018 – 2019

Klant: OV-bedrijf Groningen-Drenthe

Overkoepelend thema: Waterstof 

Wat houdt het project in?

Wij hebben bijgedragen aan de otwikkeling van een 110 ton groene waterstof installatie voor 10 bussen van het OV-bedrijf Groningen-Drenthe (2018-2019). Het project omvat 3 parallelle electrolysers, compressie, opslag, koeling en hoge-snelheid dispersie. 

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Emmett green heeft zich beziggehouden met de onderhandelingen met banken over financiering, leveranciers en opdrachtgever.  

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Waterstof is een chemisch element dat overal ter wereld voorkomt. Het is een veilige en vooral heel schone bron van energie. Dit laatste is voornamelijk heel belangrijk voor de energietransitie. Groene waterstof wordt gemaakt van groene stroom en water. Bij de productie hiervan komt zuurstof vrij, wat dus niet schadelijk is voor het milieu. De groene stroom kan bijvoorbeeld komen van windenergie of zonne-energie. Een electrolyser is het apparaat dat groene elektriciteit kan omzetten in waterstof. De kosten voor groene waterstof liggen hoger dan de kosten voor grijze waterstof. H-vision heeft als doel om samen CO2, fijnstof en stikstof te laten reduceren door groene waterstof te produceren en de uitstoot die hierbij vrijkomt op te vangen. 

Vergelijkbare projecten