Financiering van zon-op-land en zon-op-dak projecten 

Overzicht

Naam: Diverse zon-op-land projecten

Partners: Divers

Klant: Divers

Overkoepelend thema: Financieel advies

Wat houdt het project in?

Emmett Green heeft financieel advies gegeven voor zowel diverse zon-op-land projecten als diverse zon-op-land projecten. Zon-op-land projecten houdt in dat er duurzame zonnestroominstallaties die op land worden geplaatst. Zon-op-dak projecten houdt in dat er duurzame zonnestroominstallaties die op een dak worden geplaatst. Bij dit laatste kan gedacht worden aan op het dak van een woning, maar ook op bijvoorbeeld daken van (oude) agrarische stallen.

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Emmett Green overziet het totale project en maakt de realisatie van diverse zon-op-land projecten mogelijk door te zorgen dat de financiering goed gestructureerd is. Dit betekent dat wij voor diverse projecten: 

  • De business case op hebben gesteld; 
  • De financial close hebben voltooid; 
  • De contracten en voorwaarden die nodig zijn voor de financiering hebben onderhandeld; 
  • De onderhandelingen met de bank hebben gedaan. 

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Door de financiering te regelen van diverse zon-op-land en zon-op-dak projecten, zorgt Emmett Green ervoor dat er meer van deze projecten kunnen worden ontwikkeld. Door de inzet van zonenergieprojecten zijn minder fossiele brandstoffen nodig en daardoor neemt de totale CO2-uitstoot af.  

Vergelijkbare projecten