Realisatie van zonneparken

Overzicht

Naam: Realisatie van grondgebonden energiesystemen

Tijdsbestek: 2019 – 2020

Klant: Solar Proactive

Overkoepelend thema: Zonenergiesystemen

Wat houdt het project in?

Emmett Green heeft drie grondgebonden energiesystemen op drie verschillende plekken gerealiseerd. Deze energiesystemen combineren samen tot 13,5 MWp. Van de projecten is het grondcontract getekend, SDE+ toegekend en vergunning grotendeels binnen.

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Emmett Green is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

  • Formuleren van de business case, van de kaders voor financiering en van de projectmanagement aanpak;
  • Afstemmen van disciplines zoals notaris, jurist, grondeigenaar en netbeheerder;
  • Aansturing en inhoudelijke betrokkenheid bij stikstof rapporten en maatregelen van vergunningen;
  • Ondersteuning van participatie via energie coöperatie, obligaties en Postcode Roos;
  • Onderhandelen en aangaan van stroomcontracten (PPA) voor stroom en Garantie van Oorsprong (GvO);
  • Optimalisatie van de opbrengst en ruimtebeslag van de zonnepanelen met aannemer binnen de ruimtelijk-economische kaders.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Deze grondgebonden energiesystemen dragen bij aan de energietransitie omdat het duurzame energiesystemen betreft. Zonneparken zorgen ervoor dat er minder elektriciteit hoeft te worden opgewekt door middel van aardgas. Doordat Emmett Green bijdraagt aan de realisatie van verschillende zon-op-land projecten, wordt meer duurzame stroom opgewekt.