Projectleider H-vision

Overzicht

Naam: Projectleider H-vision

Tijdsbestek: 2019

Partners: Shell, TNO, BP, Air Liquide, Vopak, Uniper en ExxonMobil

Klant: Deltalinqs

Overkoepelend thema: Waterstof

Wat houdt het project in?

H-vision is een samenwerking tussen verschillende bedrijven die samenwerken om de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven te reduceren door het toepassen van innovatieve waterstoftoepassingen. Emmett Green heeft gefunctioneerd als projectleider van H-vision in opdracht van Deltalinqs om tot een een go/no-go investeringsbeslissing te komen.  

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Emmett Green was verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

  • Projectleider
  • Het voorbereiden van een go/no-go investeringsbeslissing

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Waterstof is een chemisch element dat overal ter wereld voorkomt. Het is een veilige en vooral heel schone bron van energie. Dit laatste is voornamelijk heel belangrijk voor de energietransitie. Groene waterstof wordt gemaakt van groene stroom en water. Bij de productie hiervan komt zuurstof vrij, wat dus niet schadelijk is voor het milieu. De groene stroom kan bijvoorbeeld komen van windenergie of zonne-energie. Een electrolyser is het apparaat dat groene elektriciteit kan omzetten in waterstof. De kosten voor groene waterstof liggen hoger dan de kosten voor grijze waterstof. H-vision heeft als doel om samen CO2, fijnstof en stikstof te laten reduceren door groene waterstof te produceren en de uitstoot die hierbij vrijkomt op te vangen.