Ontwikkeling

Cable Pooling

Cable pooling maakt de energietransitie mogelijk. In Nederland zijn steeds meer en meer duurzame energiebronnen. Dit is goed nieuws voor de energietransitie, maar betekent ook dat de regionale netten steeds vaker overbelast worden. Cable pooling ontlast deze drukte op het elektriciteitsnet. Hierbij wordt namelijk de aansluiting van een zonenergie-installatie of windmolen efficiënt benut door er nog een andere duurzame energieopwekker op aan te sluiten. Vaak zorgt cable pooling ervoor dat er bij een zonenergie-installatie een windmolen kan worden geplaatst, of er wordt juist bij een windmolen een zonenergie-installatie geplaatst. Een uitdaging bij cable pooling is dat de gecombineerde opwek niet boven de aansluitingscapaciteit mag stijgen.  

 

Emmett Green heeft ervaring met cable pooling en helpt u graag verder. Geïnteresseerd? Neem contact op! 

MLOEA

MLOEA is een vorm van cable pooling en betekent Meerdere Leveranciers op Één Aansluiting. In praktijk betekent dit dat een aansluiting meerdere allocatiepunten heeft, zoals een primair allocatiepunt en een secundair allocatiepunt. Standaard kan per EAN-elektriciteitsaansluiting namelijk maar één leverancier worden gecontracteerd. Bij een MLOEA-constructie daarentegen kan er per extra installatie een extra meetpunt worden aangevraagd bij de netbeheerder op dezelfde aansluiting. Door dit extra meetpunt kunnen toch meerdere contracten worden afgesloten op één aansluiting. Hierdoor kan het verbruik en/of de terug levering tegen een voordeliger tarief worden verrekend.   

 

Emmett Green heeft ervaring met MLOEA en helpt u graag verder. Geïnteresseerd? Neem contact op! 

Privaat Net/ GDS

GDS betekent Gesloten Distributie Systeem en is een vorm van een privaat elektriciteitsnetwerk. Dit is een stelsel van projecten dat direct aangesloten is op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT of van de regionale netbeheerder. Op deze manier kan de eigenaar van het private net als het ware functioneren als regionale netbeheerder op het nationale elektriciteitsnet. Omdat het regionale net op veel plekken is overbelast, zouden op deze plekken geen nieuwe duurzame energie-installaties kunnen worden geplaatst. Dit probleem wordt vermeden door direct op het hoogspanningsnet van TenneT aan te sluiten. Zonder deze mogelijkheid zou het niet nuttig zijn om extra duurzame energieprojecten te bouwen op zo’n locatie, simpelweg omdat de elektriciteit niet afgeleverd zou kunnen worden. De financiering en ontwikkeling van een GDS is een complexe zaak. Emmett Green kan deze complexiteit in goede banen leiden en optimaliseert de gemaakte investeringen. Wij hanteren een geïntegreerde benadering om de business case te optimaliseren, waarbij wij slim omgaan met investeringsmomenten en de ontwikkeling van het project. 

 

Emmett Green heeft ervaring met private netten en GDS’en en helpt u graag verder. Geïnteresseerd? Neem contact op! 

Waterstof

Waterstof is een chemisch element dat overal ter wereld voorkomt. Het is een veilige en vooral heel schone bron van energie. Voornamelijk dit laatste is van belang voor de energietransitie. Waterstof kan worden gebruikt voor transport, openbaar vervoer, het omzetten naar energie, verwarming op basis van waterstof en als energiebron voor de industrie. De verschillende manieren om waterstof te produceren zorgen ervoor dat er verschillende soorten waterstof zijn. Zo is er groene, grijze en blauwe waterstof. Groene waterstof wordt gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit en water. Voor de productie van grijze waterstof is aardgas en stoom nodig. Bij de productie hiervan komt CO2 vrij in de lucht. Dit is dus, in tegenstelling tot groene waterstof, schadelijk is voor het milieu. Blauwe waterstof wordt ook gemaakt van aardgas en stoom, maar bij de productie wordt de CO2 in de grond opgeslagen. Emmett Green is van mening dat blauwe waterstof slechts een tijdelijke maatregel is en de feitelijke discussie over groene waterstof uitstelt. Blauwe waterstof zou wel eventueel een enabler voor een groene waterstof economie kunnen zijn.   

 

Emmett Green heeft ervaring met verschillende waterstofprojecten en helpt u graag verder. Geïnteresseerd? Neem contact op! 

Electrolyser

Waterstof is een chemisch element dat overal ter wereld voorkomt. Het is een veilige en vooral heel schone bron van energie. Voornamelijk dit laatste is van belang voor de energietransitie. De verschillende manieren om waterstof te produceren zorgen ervoor dat er verschillende soorten waterstof zijn. Een elektrolyser is een apparaat dat waterstof kan maken. De elektrolyser splitst water in waterstof en zuurstof, waarvoor energie nodig is. Als dit duurzaam opgewekte energie is dan wordt er groene waterstof opgewekt. Groene waterstof is een duurzame vorm van energieopslag en daardoor erg nuttig voor de energietransitie.  

 

Emmett Green heeft ervaring met verschillende waterstofprojecten en helpt u graag verder. Geïnteresseerd? Neem contact op! 

Brandstofcel

Waterstof is een chemisch element dat overal ter wereld voorkomt. Het is een veilige en vooral heel schone bron van energie. Voornamelijk dit laatste is van belang voor de energietransitie. De verschillende manieren om waterstof te produceren zorgen ervoor dat er verschillende soorten waterstof zijn. Een brandstofcel is een apparaat dat waterstof en zuurstof kan omzetten in water en energie, die bestaat uit elektriciteit en warmte. Deze energie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld fabrieken, bedrijfspanden of woningen. 

 

Emmett Green heeft ervaring met verschillende waterstofprojecten en helpt u graag verder. Geïnteresseerd? Neem contact op!