Ontwikkeling 2,4 MWA/3,2 MWh megabatterij

Overzicht

Naam: Ontwikkeling van twee megabatterijen

Tijdsbestek: 2019 – 2021

Partners: Internationale OEM leverancier van Li-ion systemen

Klant: Commerciële klant.

Overkoepelend thema: Megabatterij

Wat houdt het project in?

Emmett Green ontwikkelt en financiert de plaatsing van twee megabatterijen met een gecombineerde capaciteit van 2,4 MWA/3,2 MWh voor een commerciële klant. De batterijen staan in een smart grid met zonenergie-installaties, windturbines, een waterstofpomp en snelladers voor auto’s en vrachtwagens. De batterijen zorgen ervoor dat er altijd voldoende elektriciteit aanwezig is voor het laden van auto’s en draagt daarnaast bij aan de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk.  

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Emmett Green is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

  • Inkoop van de batterij;
  • Realisatie van het batterij managementsysteem en van het energie managementsysteem,
  • Opstellen en realiseren van de investment business case;
  • Uitwerken van verdienmodellen wat betreft peak shifting, curtailment, day-ahead, intraday, FCR, aFRR en GOPAX;
  • Marktconsultatie en contracteren van noodzakelijke partijen voor stroomleverantie, markttoegang, voorspellingsmodellen, onbalans en aansturing;
  • Afstemming maken met de brandweer wat betreft de veiligheid van de site en met de veiligheidsregio wat betreft de omgevingsvergunning voor onder andere de stikstofdepositie.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Een batterij kan worden gebruikt voor vele toepassingen. Zo kan een megabatterij worden ingezet voor duurzame energieontwikkeling. De productie van zonenergie en windenergie is namelijk niet altijd stabiel. De zon schijnt alleen overdag en de intensiteit van de zonnestralen schommelt ook nog de hele dag door. De wind in Nederland is ook altijd wisselend: de ene dag is het windstil en de andere dag geldt er code oranje door een windstorm. Daarom is het belangrijk dat de geproduceerde energie van zonnepanelen of een windturbine tijdelijk kan worden opgeslagen. Hierdoor kan op een later moment, wanneer de installaties niets leveren, de elektriciteit worden gebruikt. Ook als de netaansluiting van het windpark, zonnepark of zonnedak onvoldoende capaciteit heeft, kan de groene stroom gedeeltelijk worden opgeslagen in een batterij. Hierdoor kan er meer rendement worden behaald uit een hectare zonnepark of vanuit de SDE+ subsidie. Daarnaast kunnen batterijen worden ingezet om stroom in op te slaan tijdens momenten dat stroom relatief goedkoper is. Ten slotte kunnen de batterijen ingezet worden ter ondersteuning van netbeheerders. Die hebben op bepaalde momenten van de dag behoefte aan extra stroom op het elektriciteitsnet en op andere momenten juist behoefte aan extra afname. 

Vergelijkbare projecten