Wat is waterstof? 

Waterstof is een chemisch element dat overal ter wereld voorkomt. Het is een veilige en vooral heel schone bron van energie. Voornamelijk dit laatste is van belang voor de energietransitie. Waterstof bevat uit zichzelf zeer beperkt energie, maar bij de verbranding ervan komt energie vrij. Waterstof is heel licht en heeft een hoge energiedichtheid. Het moet eerst geproduceerd worden door middel van elektrolyse of het kraken van aardgas (Steam Methane Reforming). Dit is omdat waterstof in zijn natuurlijke vorm, gas, niet van nature voorkomt.  

Er zijn verschillende manieren om waterstof te maken. 

De verschillende manieren om waterstof te produceren zorgen ervoor dat er verschillende soorten waterstof zijn. Zo is er groene, grijze en blauwe waterstof. 

Groene waterstof wordt gemaakt van groene stroom en water. Bij de productie hiervan komt zuurstof vrij, wat dus niet schadelijk is voor het milieu. De groene stroom kan bijvoorbeeld komen van windenergie of zonne-energie. Een electrolyser is het apparaat dat groene elektriciteit kan omzetten in waterstof. De kosten voor groene waterstof liggen hoger dan de kosten voor grijze waterstof.  

Voor de productie van grijze waterstof is aardgas en stoom nodig. Bij de productie komt er CO2 vrij in de lucht. Dit is dus, in tegenstelling tot groene waterstof, wel schadelijk is voor het milieu. De grijze methode is een goedkope manier van waterstof produceren. Momenteel is de meeste waterstof die in Nederland wordt gemaakt grijze waterstof.  

De laatste vorm van waterstof is blauwe waterstof en wordt ook gemaakt van aardgas en stoom, net zoals grijze waterstof. Het verschil is dat de vrijgekomen CO2 in de grond wordt opgeslagen en niet in de lucht komt. Hierdoor neemt de hoeveelheid CO2 in de lucht niet extra toe en draagt het niet bij aan de klimaatproblemen. Blauwe waterstof wordt nog niet op grote schaal geproduceerd.  

Emmett Green is van mening dat blauwe waterstof slechts een tijdelijke maatregel is en de feitelijke discussie over groene waterstof uitstelt. Blauwe waterstof zou wel eventueel een enabler voor een groene waterstof economie kunnen zijn.  

Toepassingen van waterstof 

Waterstof kan op veel verschillende dingen worden toegepast 

Zo kan het worden gebruikt voor transport, openbaar vervoer, het omzetten naar energie, verwarming op waterstof en waterstof voor de industrie. Tegenwoordig kunnen auto’s of vrachtwagens rijden op waterstof als brandstof. Daarnaast kan openbaar vervoer, zoals bussen of treinen, ook op waterstof rijden. Ook kan waterstof worden omgezet naar energie voor bijvoorbeeld een fabriek, bedrijfspanden of woningen. Dit gaat via een brandstofcel: een apparaat dat waterstof kan omzetten naar elektriciteit. Verder kan waterstof via verbranding worden gebruikt voor het verwarmen van huizen of industriële productieprocessen. De meeste potentie lijkt te zitten in toepassingen in de industrie en in de elektriciteitsproductie. 

Meer lezen over waterstof en het openbaar vervoer? – Referentie:  

Meer weten over andere vormen van opslag?