Wat is MLOEA? 

MLOEA is een afkorting voor Meerdere Energieleveranciers Op Eén Aansluiting. Via MLOEA is het mogelijk om een infrastructuur met meerdere installaties te gebruiken, dit wordt ook wel cable pooling genoemd. Een MLOEA constructie wordt gebruikt wanneer het slim is om op één aansluiting meerdere installaties aan te sluiten met verschillende energiecontracten. Dit betekent dat meerdere energiecontracten kunnen worden afgesloten met verschillende leveranciers. Dit zorgt ervoor dat het verbruik en/of de terug levering van een installatie apart kan worden gemeten en verrekend, zonder dat hier een extra aansluiting voor nodig is. Door deze aparte meting en verrekening kan het toevoegen van een extra installatie voordeliger uitpakken dan wanneer alle installaties op dezelfde manier worden gemeten en verrekend. MLOEA is ook een interessante oplossing wanneer het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft.  

 

Standaard kan per EAN-elektriciteitsaansluiting maar één leverancier worden gecontracteerd. Bij een MLOEA constructie daarentegen kan er per extra installatie een extra meetpunt worden aangevraagd bij de netbeheerder. Door dit extra meetpunt kunnen toch meerdere contracten worden afgesloten op één aansluiting. Het is mogelijk meerdere van deze meetpunten aan te vragen. Dit kan omdat er per meetpunt een nieuwe EAN-code wordt uitgegeven. Voor deze EAN-code wordt dan een energiecontract met een leverancier naar keuze afgesloten. Hierdoor kan het verbruik en/of de terug levering tegen een voordeliger tarief worden verrekend.  

Uiteindelijk blijft het één aansluiting waarop meerdere meetpunten zijn aangesloten.  

Elk meetpunt moet een eigen meter hebben. Deze meters worden geregeld en afgelezen door een meetbedrijf. In totaal is er één meetbedrijf verantwoordelijk voor het meten en doorgeven van de gegevens naar de netbeheerder.  

Wat zijn de voordelen van MLOEA? 

  • MLOEA zorgt alleen voor de kosten van een extra meter nodig. Voor een nieuwe aansluiting zijn daarentegen hoge eenmalige en periodieke kosten nodig.  
  • Per energieleverancier worden de verschillende meetpunten in rekening gebracht. Hierdoor hoeft de totale energierekening niet meer in delen verrekend te worden.  
  • MLOEA ondersteunt SDE- en postcoderoosregelingen. Voor deze regelingen zijn normaal gesproken een eigen aansluiting nodig.