Megabatterij

Een megabatterij kan worden gebruikt voor vele toepassingen 

Zo kan een megabatterij worden ingezet voor duurzame energieontwikkeling. De productie van zonenergie en windenergie is namelijk niet altijd stabiel. De zon schijnt alleen overdag en de intensiteit van de zonnestralen schommelt ook nog de hele dag door. De wind in Nederland is ook altijd wisselend: de ene dag is het windstil en de andere dag geldt er code oranje door een windstorm. Daarom is het belangrijk dat de geproduceerde energie van zonnepanelen of een windturbine tijdelijk kan worden opgeslagen. Hierdoor kan op een later moment, wanneer de installaties niets leveren, de elektriciteit worden gebruikt.  

 

Ook als de netaansluiting van het windpark, zonnepark of zonnedak onvoldoende capaciteit heeft, kan de groene stroom gedeeltelijk worden opgeslagen in een batterij. Hierdoor kan er meer rendement worden behaald uit een hectare zonnepark of vanuit de SDE+ subsidie. Deze aanpak wordt ook wel curtailment genoemd. Curtailment zorgt er ook voor dat de druk op het regionale elektriciteitsnet wordt verlicht. 

Verder kan een grote batterij voor grootzakelijke doeleinden worden gebruikt, in bijvoorbeeld fabrieken of als opslag bij laadpleinen. Bij laadpleinen ontstaat vaak een piek in verbruik. Deze piek kan de capaciteit van de netaansluiting overstijgen. Om deze pieken op te vangen kan de inzet van een batterij voordelig zijn.  

Daarnaast kunnen batterijen worden ingezet om stroom in op te slaan tijdens momenten dat stroom relatief goedkoper is. Dit zorgt ervoor dat via peakshifting de kosten voor energie verminderen. De kosten van stroom fluctueren namelijk over de dag heen: de ene dag is stroom duurder dan de andere dag. Hierdoor zijn bepaalde markten, zoals de day-ahead energy markt en de intraday energy markt, ontstaan. Door het handelen op deze markten wordt peakshifting door Emmett Green mogelijk gemaakt.

Ten slotte kunnen de batterijen ingezet worden ter ondersteuning van netbeheerders. Die hebben op bepaalde momenten van de dag behoefte aan extra stroom op het elektriciteitsnet en op andere momenten juist behoefte aan extra afname. TenneT en de regionale netbeheerders hebben daarvoor ondersteunende diensten in het leven geroepen. Emmett Green gebruikt haar megabatterijen ook voor het faciliteren van deze diensten. Voorbeelden van deze dienstverlening zijn Frequency 
Containment Reserves (FCR), Frequency Restoration Reserves (aFRR) en manual Frequency Restoration Reserves directly activated (mFRRda). 

Emmett Green ziet toekomst in batterijen 

Emmett Green realiseert, financiert en exploiteert momenteel al diverse batteren. Door het stapelen van business cases, slimme financiering én secure exploitatie zijn batterijen financieel haalbaar. Al die afhankelijkheden maken het complex, maar Emmett Green heeft zich al veel beziggehouden met de ontwikkeling en financiering van megabatterijen. Hierbij passen wij onze economische en technische achtergrond toe om de opslagtechniek te optimaliseren aan de hand van de financiële structuur.  

Vergelijkbare projecten