GDS

Een GDS is een specifieke vorm van een privaat net. 

GDS betekent Gesloten Distributie Systeem en is een vorm van een privaat elektriciteitsnetwerk. Dit is een stelsel van projecten dat direct aangesloten is op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT of van de regionale netbeheerder. Op deze manier kan de eigenaar hiervan als het ware functioneren als netbeheerder op het net. Een GDS kan slim zijn bij energieprojecten waarvan de omvang van energieprojecten groot is, maar waar regionaal niet genoeg netcapaciteit voor is. Hierbij kan gedacht worden aan grote windparken, grote zonneparken, toepassing van een megabatterij of een combinatie van deze projecten. Zo’n portfolio van energie installaties kan bijvoorbeeld bestaan uit een groot windpark en een kleine windturbine, of juist een groot windpark met een batterij en een kleine zonne-energie installatie. 

Een GDS maakt meer energieprojecten mogelijk 

Omdat het regionale net op veel plekken is overbelast, zouden op die plekken geen nieuwe duurzame energie installaties kunnen worden geplaatst. Dit probleem wordt vermeden door direct op het hoogspanningsnet van TenneT aan te sluiten. Zonder deze mogelijkheid zou het niet nuttig zijn om extra duurzame energieprojecten te bouwen op zo’n locatie, simpelweg omdat de elektriciteit niet afgeleverd zou kunnen worden. Op deze manier maakt de bouw van een GDS meer duurzame energieprojecten mogelijk. Een GDS kan zelfs worden gecombineerd met MLOEA om nog meer voordelen te behalen. 

Emmett Green helpt bij het realiseren van GDS’en 

De financiering en ontwikkeling van een GDS is een complexe zaak. Emmett Green kan deze complexiteit in goede banen leiden en optimaliseert de gemaakte investeringen. Wij hanteren een geïntegreerde benadering om de business case te optimaliseren, waarbij wij slim omgaan met investeringsmomenten en de ontwikkeling van het project. Graag benaderen we financiers en onderhandelen we over de interessantste voorwaarden voor het project en de zonneparken. Daarnaast richt Emmett Green de Special Purpose Vehicle (SPV) in. Deze kan als basis gelden voor de financiering, maar ook als basis voor de ontheffing, vergunningen, de stroom-PPA’s en de onderlinge afspraken tussen aangeslotenen. Emmett Green Engineering verzorgt het ontwerp, van schetsontwerp tot realisatie ontwerp, inclusief technische afstemming met leveranciers en TenneT.