ONS WAAROM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS HOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS WAT

 • Wij maken ons zorgen over de verdere opwarming van de aarde en de mogelijk drastische verandering van onze leefomgeving
 • Zou het ons kunnen lukken om de opwarming tegen te gaan?
 • Hoe mooi zou het zijn om 49% CO₂-reductie in 2030 te helpen realiseren? Dit zijn de doelen van het klimaatakkoord
 • Om het betaalbaar te houden en om snelheid te maken moeten we stoppen met praten, studeren, piloten. We moeten nu handelen!
 • We geloven in samenwerkende clusters rondom energie, producten en gebruikers
 • We geloven in decentrale systemen zodat we lokaal opgewekte energie ook daar gebruiken en geen kostbaar transport met ingewikkelde systemen nodig is
 • We doen het dus anders dan hoe op dit moment de energietransitie wordt aangevlogen. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid en zijn daardoor rebels!

 

 • We zijn ondernemend en durven onze contacten in te zetten, in binnen- en buitenland
 • We brengen partijen bij elkaar die los van elkaar de businesscase voor de energietransitie niet sluitend krijgen
 • Creëren, ontwikkelen, bouwen en exploiteren doen we vanuit een mix met technische inhoud, corporate finance en ondernemerschap
 • We ontwikkelen samenhangende energiesystemen met batterijen, elektrolysers, brandstofcellen, stadswarmte, waterstof tankstations, zonneparken en windturbines
 • Door het elektriciteitsnet flexibel te maken kunnen we vraag en aanbod balanceren en is het voor de netbeheerder minder snel nodig te investeren in dure infrastructuur
 • Focus op het opwerken, opslaan en distribueren van energie
 • Door mee te investeren, omdat we erin geloven, betrokken zijn met jou

 

 

 • Met krachtige business case modellen
 • Met duidelijke technische en financiële onderbouwingen voor krachtige besluitvorming
 • Een werkend cluster van partners, vanuit de juiste belangen en gecommitteerd om er een succes van te maken
 • We leveren energy as a service. Dat zijn turn key oplossingen voor jouw energievraagstukken zonder dat je je zorgen moet maken over details, projectmanagement en onderhoud. Reken ons af per GJ warmte, kWh stroom, kg waterstof of de maandelijkse beschikbaarheid van de service
 • Advies, projectmanagement en exploitatie van het project
 • Projectfinanciering