Initiatie en ontwikkeling van privaat elektriciteitssysteem

Overzicht

Naam: Initiatie en ontwikkeling van privaat elektriciteitssysteem

Tijdsbestek: 2021 – heden

Partners: Solarfields en Solar Proactive

Klant: Avermieden B.V.

Overkoepelend thema: Privaat elektriciteitssysteem

Wat houdt het project in?

Voor Avermieden B.V. wordt een privaat elektriciteitssysteem, ook wel een Gesloten Distributie Systeem (GDS) genoemd, ontwikkeld. Het GDS voor Avermieden zorgt voor circa 450 MWp aan zonnestroom. Een GDS is een stelsel van projecten dat direct aangesloten is op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT of van de regionale netbeheerder. Op deze manier kan de eigenaar van het GDS als het ware functioneren als netbeheerder op het net. Het project is een samenwerking tussen Solarfields en Solar Proactive, die de zonneparken ontwikkelen, en Emmett Green, dat het private netwerk ontwikkelt. Het netwerk zal opslag bevatten in de vorm van een megabatterij en zal daarnaast als smart grid bestuurbaar zijn. 

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Emmett Green is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

  • Opstellen en uitvoeren van het strategische plan, de integrale business case en de governance van het project;
  • Aansturing van tracé engineering, technische onderzoeken, vergunningen
  • Rentmeester voor 5 kilometer aan 220 KV corridor en tientallen kilometers aan 33 KV kabel naar de parken;
  • Begeleiding van de elektrotechnische engineering door ingenieursbureaus en 351 MVA aansluiting bij TenneT;
  • Marktconsultatie voor de inkoop van installaties, bouwwerkzaamheden en onderhoud;
  • Managen ontheffingsaanvraag Gesloten Distributie Systeem (GDS) bij de ACM;
  • Aanspreekpunt voor technische en financiële due diligence.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Omdat het regionale net op veel plekken is overbelast, zouden op die plekken geen nieuwe duurzame energie installaties kunnen worden geplaatst. Dit probleem wordt vermeden door direct op het hoogspanningsnet van TenneT aan te sluiten. Zonder deze mogelijkheid zou het niet nuttig zijn om extra duurzame energieprojecten te bouwen op zo’n locatie, simpelweg omdat de elektriciteit niet afgeleverd zou kunnen worden. Het private elektriciteitssysteem in samenwerking met Avermieden maakt op deze manier de ontwikkeling van 450 hectare aan zonneparken mogelijk. 

Vergelijkbare projecten