Secundair ontwerp DOL velden

Overzicht

Naam: Secundair ontwerp DOL velden

Eindklant: TenneT

Overkoepelend thema: Secundair ontwerp

Wat houdt het project in?

Emmett Green Engineering heeft voor uitbreiding van bestaande stations standaard velden ontworpen. 

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Onze rol hierin waom van 5 veldtypen in Elcad een secundair ontwerp te maken. 

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Omdat het regionale  elektriciteitsnet in Nederland vol is op veel plekken, kan duurzaam opgewekte stroom op deze plekken niet worden afgeleverd. Door een privaat elektriciteitssysteem te ontwikkelen kan deze stroom evengoed worden afgeleverd op het nationale elektriciteitsnet. Zonder dit GDS zouden de zonneparken de komende 5 tot 10 jaar niet gerealiseerd kunnen worden. Het private elektriciteitssysteem maakt op deze manier de ontwikkeling van 450 hectare zonneparken mogelijk.

Vergelijkbare projecten