Gedeelde netaansluiting WP Etten Leur

Overzicht

Naam: Gedeelde netaansluiting WP Etten-Leur 

Opdrachtgever: Windpark Etten-Leur

Overkoepelend thema: Gedeelde netaansluiting

Wat houdt het project in?

Emmett Green Engineering heeft de ontwerpnotitie geschreven voor een gecurtailde netaansluiting van een windturbine op de aansluiting van een zonnepark. Een gecurtailde netaansluiting betekent dat het vermogen van de netaansluiting iets lager is dan het vermogen van de gekoppelde energieinstallaties. Op momenten dat er veel wind is of veel zonkracht is er een hoge piek in opgewekte energie. Door curtailment worden de pieken op het elektriciteitsnet als het ware gedimd.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Windparken dragen bij aan de energietransitie omdat ze duurzame energie creëren. Voor de opwek van energie is namelijk alleen maar wind nodig. Door de ontwerpnotitie voor de gedeelde netaansluiting van het windpark in Etten-Leur te schrijven helpt Emmett Green mee om deze te realiseren. Het elektriciteitsnet kan efficiënter gebruikt worden door de toegepaste curtailment en de teruggesschroefde teruglevercapaciteit.

Vergelijkbare projecten