Basisontwerp GDS station 220/33kV

Overzicht

Naam: Basisontwerp GDS station 220/33kV

Opdrachtgever: Avermieden

Eindklant: Solarfields & Solar Proactive

Overkoepelend thema: Privaat elektriciteitssysteem

Wat houdt het project in?

Windparken dragen bij aan de energietransitie omdat ze duurzame energie creëren. Voor de opwek van wind is namelijk alleen maar wind nodig. Door de secundaire el-cad ontwerpen te verwerken helpt Emmett Green Engineering mee dit windpark te realiseren. Ook is er ruimte gecreëerd om verdere elektrificatie in de toekomst te ondersteunen.

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Opstellen basisontwerp en detail ontwerp bestaand uit netstudies, primair, secundair en tertiair ontwerp, ontwerp en berekeningen staalconstructies, opstellen bestelspecificaties hoofdcomponenten. Ook hebben we ons bezig gehouden met het 3D ontwerp.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Door de aanwezige netcongestie zouden de zonneparken de komende 5 tot 10 jaar niet gerealiseerd kunnen worden, omdat de stroom niet terug geleverd kan worden. Door het bouwen van private elektriciteitssystemen kan deze stroom wel worden terug geleverd en kunnen de zonneparken gerealiseerd worden.

Vergelijkbare projecten