As-built Landstation Borssele

Overzicht

Naam: As-built Landstation Borssele

Opdrachtgever: Movares

Eindklant: TenneT

Overkoepelend thema: Windmolenparken

Wat houdt het project in?

Emmett Green Engineering heeft een landstation ontworpen voor de netaansluiting van offshore windmolenparken. Bij het bestaande hoogspanningsstation in Borssele wordt een transformatorstation toegevoegd zodat er genoeg capaciteit is om windparken aan te sluiten op het landelijke elektriciteitsnet van TenneT.

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

We hebben secundaire el-cad ontwerpen verwerkt voor As-built. Dit omvatte zo’n 3500 pagina’s.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Windparken dragen bij aan de energietransitie omdat ze duurzame energie creëren. Voor de opwek van wind is namelijk alleen maar wind nodig. Door de secundaire el-cad ontwerpen te verwerken helpt Emmett Green Engineering mee dit windpark te realiseren. Ook is er ruimte gecreëerd om verdere elektrificatie in de toekomst te ondersteunen.

Vergelijkbare projecten