AIS veldvervanging

Overzicht

Naam: AIS veldvervanging 

Partners: Soltegro/CroonWolterenDros

Eindklant: TenneT

Overkoepelend thema: Veldvervanging

Wat houdt het project in?

Emmett Green is bezig met het ontwerp van een standaard 110/150kV hoogspanningsstation. Het idee is dat de gebruiks- en beheerskosten verlaagd worden. Binnen dit project worden 2 stations gerealiseerd volgens dit nieuwe principe. Doordat een universeel ontwerp wordt gemaakt, is het makkelijk toe te passen op andere stations of te gebruiken voor stationsuitbreiding.

Wat is Emmett Green’s rol hierin?

Emmett Green heeft zich specifiek beziggehouden met het technisch management voor het ontwerp. Hierbij ligt de focus op het ontwerpen en verbeteren van de skids van de stations.

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Dit nieuwe ontwerp moet ertoe leiden dat de vervangingssnelheid verbetert, de life cycle kosten worden gereduceerd, de uitbedrijfname tijdens vervanging (VNB) wordt verkort en de onderhoudbaarheid en leveringszekerheid worden vergroot. Het draagt bij aan het technisch mogelijk maken van de energietransitie.

Vergelijkbare projecten