ONZE AANPAK

Emmett Green combineert techniek, project finance en projectmanagement op een ondernemende wijze. We geven geen vrijblijvend advies en verkopen je geen apparaat waarmee je jezelf moet redden, we investeren en je mag ons afrekenen op resultaat.

 

1. Ontwikkelen

2. Engineeren

3. Financieren

4. Realiseren

5. Exploiteren

ONTWIKKELEN

Een kans doet zich voor. Maar is het een interessante kans? Samen met JOU onderzoeken we in een paar weken tijd de beschikbare gegevens zoals beleid, interviews, financiële stukken, technische mogelijkheden. De nadruk ligt op consultancy en stakeholder management.

Projecten:

 • Zonthermie Groningen
 • GDS Drenthe
 • Zonnedaken & zonneweides
 • 1 MVA electrolyser
 • H-vision waterstofproject
 • Hoogeveen waterstofwijk

ENGINEEREN

Techniek drijft de energietransitie. Succesvolle realisatie van projecten vergt zorgvuldige engineering. Vanuit engineering worden de technische mogelijkheden inzichtelijk voor netaansluitingen, inpassing van wind- en zonneparken, tracés en stations . Dit geldt voor nieuwe infrastructuur en voor het opwaarderen van bestaande installaties.

FINANCIEREN

De energietransitie is ook een financieringskwestie. Plannen kunnen technisch zo goed kloppen en zó relevant zijn voor de energie transitie, zonder financiering wordt het niet gerealiseerd. Om die reden is er Emmett Green Finance.

Projecten:

REALISEREN

In deze fase richten we ons op het realiseren van het plan en het sluiten van contracten met afnemers. De nadruk ligt op het strak managen van het project en de stakeholders. Zo blijven tijd en financiën binnen de afgesproken kaders.

Belangrijkste diensten:

 • Project, programma en stakeholdermanagement
 • Aansturen, directie/ bestuur
 • Budgettering
 • Opstellen en bewaken integrale supply chain planning
 • Vergunningen, zakelijk recht en ontheffingen
 • Projectbeheersing , rapportage en rechtvaardiging

Projecten:

EXPLOITEREN

In deze fase exploiteren we de installatie zo efficiënt mogelijk. Dit doen we door preventief en planmatig onderhoud. Hierdoor houden we de benuttingsgraad optimaal.

Daarnaast optimaliseren we de exploitatie door de upside van de business case te vergroten via:

 • Inzet GOPACS, FCR / aFRR en onbalans arrangementen
 • Netaansluiting zonnepark extra benutten met megabatterij
 • Zon en wind via MLOEA combineren op 1 netaansluiting
 • Herfinanciering
 • 24/7 monitoring