AANPAK
Emmett Green neemt eigenaarschap en ontwikkelt en investeert in projecten om de CO₂-reductie voor elkaar te krijgen. Wij zetten ons in voor versnelling van de energietransitie. Dat doen we met iedereen die een serieuze bijdrage wil leveren. Met elkaar zetten we de schouders eronder om een verdere opwarming van ons leefmilieu te voorkomen.
energiestransitie, co2, co2-reductie, klimaatbeheersing, waterstof, klimaat, schone energie, windenergie, zonne-energie, transport, mobiliteit, opwarming, energiebronnen, fossiele energie, nwba, rebel, gemeenten, overheid, bedrijven, vraagstuk, milieu, milieuproblematiek, marrakesh, energie-ambitie, energie transitie, smart energy coalitions, | only dead fish go with the flow, adviseur, investeerder, startup, cleantech, opslag, duurzaam
16484
page-template-default,page,page-id-16484,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

ONZE AANPAK

De Emmett Green-aanpak is gericht op resultaten. We worden snel concreet. We onderbouwen adviezen objectief. We pakken door met stakeholders en regelen details om risico’s te minimaliseren. Projecten leveren we binnen de kaders van kwaliteit, tijd en geld op. Verder geldt onze aanpak ook voor de exploitatiefase. Emmett Green reduceert vanuit operational excellence de kosten in de exploitatiefase. Ons gaat het om het samenwerkende cluster, met een goede commerciële onderbouwing en de juiste techniek. Daarom hangen wij niet één speciale technische oplossing aan. Koude/warmte systemen met opslagvat, warmtekracht koppeling, elektrolyser gelijkspanningsnet, batterijopslag of waterstof brandstofcel of windturbines met zonnepanelen: alles is voor ons een maatregel om energiebehoefte in te vullen met zo min mogelijk CO₂-productie. Onze aanpak in vier fasen:

1. CREATIE

Een kans doet zich voor. Maar is het een interessante kans? Samen met JOU onderzoeken we in een paar weken tijd de beschikbare gegevens zoals beleid, interviews, financiële stukken, technische mogelijkheden. De nadruk ligt op consultancy en stakeholder management.

RESULTAAT

Een rapport, geschikt voor go/no-go besluitvorming. De inschatting van het risicoprofiel en de mogelijke kansen staan hierin centraal. Ben je positief? Dan ondertekenen we de samenwerkingsovereenkomst met alle betrokkenen, en Emmett Green investeert in het project.

2. REALISATIE

Details maken of breken een plan. Daarom werken we details uit zoals techniek, samenwerkingsvorm, planning, financiën, en omgevingsvereisten. Verder consulteren we onze leveranciers en afnemers. De nadruk ligt op management van project en stakeholders.

RESULTAAT

Een technisch ontwerp geschikt voor besluitvorming. Ben je nog steeds enthousiast, dan ondertekenen we de samenwerkingsovereenkomst met alle betrokkenen, en Emmett Green investeert in het project.

3. BOUW

In deze fase richten we ons op het opvolgen van leveranciers en het sluiten van contracten met afnemers. De nadruk ligt op het strak managen van het project en de stakeholders. Zo blijven tijd en financiën binnen de afgesproken kaders.

RESULTAAT

De installatie en systemen staan op hun plek, zijn getest en in gebruik genomen. Dit alles volgens de afgesproken exploitatie overeenkomst.

4. EXPLOITATIE

In deze fase exploiteren we de installatie zo efficiënt mogelijk. Dit doen we door preventief en planmatig onderhoud. Hierdoor houden we de benuttingsgraat optimaal.

RESULTAAT

De beheerorganisatie neemt de plek in van de projectenorganisatie. Beschikbare resultaten blijken uit de productierapporten,  kwaliteitsassessments en onderhoudsinspecties.